вторник, 28 септември 2010 г.

Пазарджик - един страхотен град

Па̀зарджик е град в Южна България

Географско положение

Град Пазарджик се намира в най-западната част на Горнотракийската низина, част от общото Пазарджишко-Пловдивско поле, при надморска височина 205 метра. Първоначално градът е разположен на левия бряг на Марица. След освобождението му от турско иго той започва да се разраства и по десния бряг на реката. Пазарджик е равнинен град. Пазарджишкото поле е заобиколено от Стара планина, на север и Родопите на юг.

На 2 километра западно от града в Марица се влива река Тополница, която в турско време има ръкави и в самия град. Още тогава се оформя напоителният канал Паша-арк, който и днес минава през града. Недалеч от Пазарджик в Марица се вливат и реките Луда Яна и Чепинската река.

Разстоянието от София до Пазарджик е 109 км по магистрала Тракия, а до Пловдив - 36 км. Важен е пътят до Панагюрище - 43 км,до Стрелча 40 км,за Пещера/Батак - 35км, през пролома на Чепинската река за Велинград - Ракитово - 41 км.
Климат
Климатът на града е преходен между умерено-континенталния и средиземноморския климат. Характеризира се с топло и почти сухо лято и влажна и умерено студена зима. Средната годишна температура е 12.5º C. Най-топлите месеци са юли и август със средна месечна температура 23 - 24ºС, а най-студените януари и февруари със средна месечна температура 1 - 2ºC. Дните с температура над 32ºC са около 35 за година.

Годишната сума на валежите е около 500 мм, което нарежда Пазарджик сред най-сухите градове в България. Максимумът на валежите е сходен с този на средиземноморския климат, а именно пролетно-есенен максимум и зимно-летен минимум. Основното количество валежи пада през октомври-декември и април-юни. Снежната покривка се задържа средно по 23-24 дни в година, като има години, в която такава няма.

Ветровете в района са слаби, средната годишната скорост е около 1 м/с.

Неприятни климатични явления: през студеното полугодие това е т.нар. температурна инверсия, която се получава, когато студен арктически въздух нахлуе в страната и така в низините и котловините температурата може да падне до -30ºC. През декември е характерна мъглата. Неприятно за летния сезон явление е лятната буря, със силен поривист вятър, градушка и гръмотевична буря. Друго неприятно климатично явление, което засяга Пазарджик през топлото полугодие, е сушата, съпътствана с горещ тропически въздух, който може да повиши температурата до 43-44ºC. В преходните сезони опасни могат да бъдат ранната есенна и късната пролетна слана.

Източник на информацията: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA